Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Programi razmene
 

Kancelarija za medije i kulturu pokriva oblast javne diplomatije Ambasade SAD u Beogradu, uključujući odnose sa medijima, aktivnosti u oblasti kulture i obrazovanja, i pruža usluge Informativnog referalnog centra.  Kancelarija pruža informacije, sprovodi programe obrazovnih razmena i kulturnih programa za Vladu SAD u inostranstvu, i savetuje ambasadora i druge zvaničnike ambasade po pitanju odnosa sa javnošću.

S obzirom na ličnu prirodu programa razmene, partnerstvo između SAD i Srbije je možda najbolje odraženo kroz programe obrazovnih razmena koje koordinira Kancelarije za medije i kulturu, često u saradnji sa partnerima kao što su World Learning, Američki savet za međunarodno obrazovanje i Međunarodni akademski centar.  Svake godine desetine budućih lidera Srbije provode akademsku godinu u Sjedinjenim Američkim Državama i vraćaju se ne samo sa dubljim razumevanjem jedne drugačije kulture, već i više spremni i sposobni da daju svoj doprinos razvoju Srbije.

Ako želite da saznate više o programima koje nudimo, posetiti našu stranicu Programa obrazovnih razmena.