Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Članovi posade
 

Vize za članove posade (C1/D)

Stranac koji radi na civilnom brodu ili vazduhoplovu koji stiže u SAD, mora da ima vizu D. Član posade koji putuje u SAD da bi se ukrcao na brod ili vazduhoplov, mora da podnese molbu za vizu C1/D.

Prilikom podnošenja zahteva za ovu vrstu vize, potrebno je priložiti “Potvrdu o zaposlenju” izdatu od kompanije, kao dokaz o zaposlenju. Potvrda treba da sadrži i zahtev za izdavanje pomenute vize. Pomorci, zaposleni na trgovačkim brodovima, treba da prilože i pomorsku knjižicu.

Član porodice koji prati člana posade, a koji u SAD ulazi kao posetilac i čije prisustvo nije neophodno za normalno funkcionisanje broda ili aviona, mora da ima posetilačku (turističku) vizu, osim ukoliko pomenuti član porodice u SAD ulazi po nekom drugom osnovu (npr. kao student), te mu je stoga potrebna neka druga vrsta vize.