Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
DV Vize
 

DV2017 REZULTATI

Sada možete proveriti da li ste izvučeni u Lutrijskom viza programu DV2017 na zvaničnoj stranici www.dvlottery.state.gov.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DV-2017 I IMEJL PREVARE / DV-2017 & EMAIL SCAM

Ponovo su učestale imejl prevare u vezi sa Lutrijskim programom (DV Lottery). Svaki imejl koji dobijete u kome se tvdi da ste izvučeni je lažan!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Godišnji DV lutrijski program za useljenje omogućava izdavanje 50.000 useljeničkih viza za stalni boravak, metodom slučajnog izbora, osobama koje ispunjavaju jednostavne ali striktne uslove programa, a koje su iz zemalja sa niskom stopom useljenja u SAD. 

Kompjuter će metodom slučajnog izbora izdvojiti odrđeni broj dobitnika. Svi oni koji su se registrovali za program DV-2015 moraće sami da provere da li su izvučeni ili ne. Dobitnici će sami saznati putem prijave na Entrance Status Check da li su izvučeni na www.dvlottery.state.gov , ali tek posle 1. maja 2014. godine. Dobitnici će biti upućeni na internet stranu gde će moći da saznaju sve inrmacije o sledećim koracima. Entry Status Check će biti jedina način da se sazna da li je neko izvučen ili ne. Kentucky konzularni centar neće slati pimsma niti imejlove izvučenim dobitnicima. Ambasade i konzulati neće imati spiskove dobitnika. Supružnici dobitinika i njihova deca mlađa od 21 godinu moćiće da im se pridruže. Vize u programu DV-2015 biće izdavane u periodu 1. oktobar 2014 -- 30. septembar 2015. 

Upozorenje 

NAPOMENA: zabeleženi su slučajevi lažnih veb-sajtova koji se predstavljaju kao zvanični sajtovi vlade SAD. Neke agencije navode da vlada SAD naplaćuje taksu za popunjavanja inicijalne molbe. Ne postoji taksa za popunjavanje elektronskog formulara za DV program. Komunikacija Stejt Departmenta je posredstvom emejl adresa koje se završavaju sa @state.gov. Više informacija dobićete na Department of State Warning i Federal Trade Commission Warning.

Lutrijske vize (DV) i imejl prevare

Email DV 2013 prevare

  • U poslednje vreme pojavila se serija imejl poruka sa različitih imejl adresa a u vezi sa DV 2013 lutrijskim viza programom. To nisu zvanične imejl adrese Stejt Departmenta. Zvanične imejl adrese se završavaju na ".gov" . Dobitnici u ovom programu se ne obaveštavaju ovim putem, niti regularnom poštom, niti telefonskim pozivima. Oni mogu sami da provere status preko Entry Status Check linka na internet strani www.dvlottery.state.gov . Zahtev za plaćanjem bilo kakvih taksi van Konzulata SAD je prevara.