Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Izjava o uslugama
 

Izjava Stejt dipartmenta o ophođenju prema podnosiocima zahteva za vizu

Stejt dipartment obavlja poslove sa vizama striktno ali i pravedno, kako bi se zaštitili interesi Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo se opredelili za potpunu otvorenost, po kojoj su Sjedinjene Države oduvek poznate. Podstičemo putovanja u Sjedinjene Države jer su uvek dobrodošla.

Obećavamo vam, podnosioče zahteva za vizu
:

 • da ćemo se prema vama ophoditi dostojanstveno i sa uvažavanjem, čak i kada nismo u mogućnosti da vam odobrimo vizu
 • da ćemo se prema svakome ophoditi kao prema pojedincu za sebe i da ćemo svaki podnet zahtev posmatrati kao jedinstven
 • da ćemo imati u vidu da za vas intervju za vizu može biti novo ili vrlo nelagodno iskustvo i da možete biti nervozni
 • da će intervju biti kratak i da ćemo pokušati da dobijemo potpuni uvid u vaše planove za putovanje i vaše namere
 • da ćemo pomoći svim podnosiocima zahteva za vizu da dobiju odgovarajući termin za intervju kako bi otputovali na vreme i obavili svoje poslovne i druge važne dužnosti
 • da ćemo objaviti detaljne i tačne informacije o uslovima i proceduri za podnošenje zahteva na svakoj internet prezentaciji ambasada i konzulata
 • da ćemo objaviti informacije koliko se trenutno čeka na zakazivanje intervjua za neuseljeničke vize za svaku ambasadu i konzulat na adresi http://travel.state.gov
 • da ćemo vam svaki put kada vam viza bude odbijena reći razloge za takvu odluku

Osim toga:

 • ako ste student, učinićemo sve da dobijete datum za intervju i, ako se budete kvalifikovali, da dobijete vizu na vreme kako biste stigli na predavanja
 • ako nameravate da putujete u Amerku iz humanitarnih ili medicinskih raloga, ubrzaćemo proceduru za vizu u slučaju kada je nekome ugrožen život
 • ako nameravate da poslovno putujete u Ameriku, potrudićemo se da vam olakšamo poslovno putovanje i ubrzamo proceduru za dobijanje vize u slučajevima kada je to od značaja za američki biznis

U isto vreme, od vas očekujemo:

 • da isplanirate svoje putovanje i intervju za vizu što je moguće ranije
 • da popunite svoj zahtev za vizu tačno i u potpunosti
 • da budete iskreni o svrsi svog putovanja i planovima
 • da se pripremite za intervju kako biste mogli jasno i što sažetije opisati svoje namere