Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Kako podneti zahtev
 

Ukoliko planirate da putujete u SAD,savetujemo da  podnesete zahtev za vizu na vreme. Da bi ste saznali koliko se približno čeka na prvi slobodan termin za intervju molimo vas da posetite internet stranicu Visa Wait Time. Vaš intervju možete zakazati nekoliko nedelja pa čak i nekoliko meseci ranije. Ne preporučujemo vam da avionsku kartu kupujete sve dok ne budete imali važeću vizu u vasem pasošu. Avionska karta vam nije potrebna na intervjuu.

Podnosioci zahteva koji  su spremni da podnesu zahtev za neiseljeničku vizu moraju najpre da popune elektronski formular Zahtev za neuseljeničku vizu  DS-160 i odštampaju potvrdnu stranicu formulara.

Razgovori za neuseljeničku vizu moraju da se zakažu. Da biste dobili opšte informacije o proceduri podnošenja zahteva za neiseljeničku vizu, zakazali razgovor, platili taksu za obradu vize  i odabrali lokaciju dostave pasoša molimo vas da kreirate nalog na internet stranici službenog viza servisa Official U.S. Department of State Visa Appointment Service.

Podnosioci zahteva ispod 14 i iznad 80 godina izuzeti su od dolaska u konzulat i ne moraju da zakazuju razgovor za vizu ali moraju imati popunjen obrazac DS-160 i uplaćenu taksu za obradu vize. Nakon kreiranja naloga na internet stranici Official U.S. Department of State Visa Appointment Service mogu da odaberu opciju - specijalna svrha putovanja - Kurirska dostava- Posebno izuzeće zbog starosne dobi i da pošalju zahtev za vizu i odgovarajuću dokumentaciju kurirskom službom DHL-a.

Podnosioci zahteva koji obnavljaju neuseljeničku vizu su pod odredjenim okolnostima izuzeti od uzimanja otisaka prstiju i razgovora sa konzularnim službenikom. U tom slučaju ne moraju da zakazuju razgovor za vizu. Da bi se kvalifikovali za izuzeće od dolaska na razgovor podnosioci zahteva moraju da zadovolje SVE dole navedene uslove:

  • Obnavljaju isti tip nuseljeničke vize
  • Viza koju obnavljaju je izdata za maksimalan period važenja.
  • Vaša viza je važeća ili je istekla pre manje od godinu dana
  • Pri podnošenju zahteva za prethodnu vizu su dali otiske 10 prstiju u konzularnom odeljenju.
  • Prethodna viza je izdata u crvenom pasošu Republike Srbije
  • Mesto rođenja i državljanstvo u vašem starom pasošu odgovara podacima iz novog pasoša.
  • Svi drugi biografski podaci su isti kao i u prethodnom zahtevu za vizu.

Za slanje paketa za obnovu vize putem DHL-a posetite Official U.S. Department of State Visa Appointment Service


Ulazak u SAD

Podnosioci zahteva za neuseljeničku vizu treba da znaju da odobrena viza ne podrazumeva siguran ulazak u SAD. Službenik Ministartva za nacionalnu bezbednost (Department of Homeland Security - DHS) ima ovlašćenje da vam uskrati ulazak u SAD.
Osobi sa važećom turističkom vizom, službenik DHS određuje dužinu trajanja posete u SAD, a ne konzularni službenik.

Podnesite zahtev za vizu

  • Preko interneta
  • telefonom
  • skajpom

NEUSELJENIČKE VIZE -- KONTAKT