Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Useljeničke vize
 
STALNI BORAVAK

PROCESUIRANJE VIZA NASTAVLJENO
26. jun, 2015

Zakazivanje intervjua za neimigracione vize sada funkcioniše normalno. Ukoliko zadovoljavate kriterijume za ubrzanu proceduru, možete podneti takav zahtev preko našeg internet viza sistema. Imajte u vidu da podnošenje zahteva za ubrzanu proceduru ne garantuje i ubrzano izdavanje viza.

Kako se problemi u sistemu postepeno rešavaju tako se i vize popstepeno štampaju. Podnosioci useljeničkih viza će biti pojedinačno kontaktirani.


Sjedinjene Američke Države su zemlja doseljenika i u velikoj meri je to i danas nakon svih ovih godina. Stotine hiljada ljudi godišnje dolazi i nastanjuje se u SAD. 

Useljeničke vize su namenjene onima koji žele stalno boravište u Sjedinjenim Američkim Državama, a na osnovu određenih porodičnih veza sa američkim građanima, ili osobama sa stalnim prebivalištem u SAD, ili im se nudi posao.

Na osnovu američkog Zakona o Useljenju i naturalizaciji (INA) useljenici su podeljeni u dve osnovne kategorije: oni koji mogu ostvariti svoje pravo na useljenje bez numeričkog ograničenja, i one za koje postoji godišnja kvota u vezi sa brojem useljenika. Ova druga kategorija se dalje deli na one koji se useljevaju na osnovu porodičnih veza, na osnovu stalnog zaposlenja i na osnovu lutrijskog programa. U kategoriji bez numeričkog ograničenja prvao na useljenje imaju osobe koje su u srodstvu u prvom kolenu sa američkim državljaninom (supružnik i maloletna deca američkog državljanina, roditelj američkog državljanina, ukoliko je američki državljanina stariji od 21 godine), kao i useljenici povratnici (useljenici koji su ranije živeli u SAD i imali stalan boravak, ali su bili prinuđeni višom silom, ne svojom odlukom, da ostanu van SAD-a duže od jedne godine).

U ovom odeljku možete pronaći informacije za one koji planiraju da se za stalno nasele u Sjedinjenim Američkim Državama. On sadrži sledeće kategorije: useljenike sponzorisane od strane familije, useljenike na osnovu dobijanja stalnog zaposlenja, i vize za verenike K1.

                      Prioritetni datumi – JUL 2015
F1 sin/ćerka preko 21 god. američkog državljanstva 01OCT07
F2A supružnik ili dete sa stalnim legalnim boravištem 08NOV13
F2B sin/ćerka preko 21 god. sa stalnim leg. boravištem 15OCT08
F3 oženjeni sin/udata ćerka američkog državljanstva 15MAR04
F4 brat/sestra američkog državljanstva 22OCT02
E E1, E2 CURRENT
E E3 01APR15
DV EU2015 35.700

Useljeničke vize -- Kontakt

  • Intervjui i lični dolazak u konzulat se moraju zakazati. Za podnošenje zahteva za usljenje, Lutrijskom DV programu, vereničkim vizama, transportnim pismima, i drugim informacijama u vezi sa imigracijom u SAD pozovite + 381 11 706-4000. 
    Email: belgradeiv@state.gov .

Isporuka viza paketa

Brošura Prava i zaštita

  • Ako ste supruga ili verenica državljanina SAD, ili supruga osobe sa stalnim boravkom u Americi (zelenim kartom), molimo vas da pročitate brošuru pod nazivom Rights and Protections (Prava i zaštita) pre vašeg viza intervjua kako biste saznali koja su vaša prava u SAD u slučaju da postanete žrtva nasilja u porodici, budete seksualno napadnuti, ili u sučaju zlostavljana dece, i koju vrstu zaštite možete dobiti. Konzul će vam dodatno pojasniti brošuru tokom intervjua za vizu.

    Prava i zaštita - brošura na srpskom (PDF, 246kb).