Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Useljeničke vize
 
STALNI BORAVAK

Ako želite da živite u SAD

Sjedinjene Američke Države su zemlja doseljenika i u velikoj meri je to i danas nakon svih ovih godina. Stotine hiljada ljudi godišnje dolazi i nastanjuje se u SAD. 

Useljeničke vize su namenjene onima koji žele stalno boravište u Sjedinjenim Američkim Državama, a na osnovu određenih porodičnih veza sa američkim građanima, ili osobama sa stalnim prebivalištem u SAD, ili im se nudi posao.

Na osnovu američkog Zakona o Useljenju i naturalizaciji (INA) useljenici su podeljeni u dve osnovne kategorije: oni koji mogu ostvariti svoje pravo na useljenje bez numeričkog ograničenja, i one za koje postoji godišnja kvota u vezi sa brojem useljenika. Ova druga kategorija se dalje deli na one koji se useljevaju na osnovu porodičnih veza, na osnovu stalnog zaposlenja i na osnovu lutrijskog programa. U kategoriji bez numeričkog ograničenja prvao na useljenje imaju osobe koje su u srodstvu u prvom kolenu sa američkim državljaninom (supružnik i maloletna deca američkog državljanina, roditelj američkog državljanina, ukoliko je američki državljanina stariji od 21 godine), kao i useljenici povratnici (useljenici koji su ranije živeli u SAD i imali stalan boravak, ali su bili prinuđeni višom silom, ne svojom odlukom, da ostanu van SAD-a duže od jedne godine).

U ovom odeljku možete pronaći informacije za one koji planiraju da se za stalno nasele u Sjedinjenim Američkim Državama. On sadrži sledeće kategorije: useljenike sponzorisane od strane familije, useljenike na osnovu dobijanja stalnog zaposlenja, i vize za verenike K1.

----------------------------------------------------------------------------

Prioritetni datumi - MART 2016
Finalno procesuiranje predmeta 
F1 sin/ćerka preko 21 god. američkog državljanstva 08AUG08
F2A supružnik ili dete sa stalnim legalnim boravištem 22SEP14
F2B sin/ćerka preko 21 god. sa stalnim leg. boravištem 22MAJ09
F3 oženjeni sin/udata ćerka američkog državljanstva 15OKT04
F4 brat/sestra američkog državljanstva 01JUL03
E1/E2 E1, E2 CURRENT
E3 E3 15AUG15
DV EU2016
20,800
Prioritetni datumi - MART 2016
Procesuiranje predmeta u NVC 
F1 sin/ćerka preko 21 god. američkog državljanstva 01OKT09
F2A supružnik ili dete sa stalnim legalnim boravištem 15JUN15
F2B sin/ćerka preko 21 god. sa stalnim leg. boravištem 15DEC10
F3 oženjeni sin/udata ćerka američkog državljanstva 01AUG05
F4 brat/sestra američkog državljanstva 01MAJ04
E1/E2 E1, E2 CURRENT
E3 E3 15JAN16

Useljeničke vize -- Kontakt

  • Intervjui i lični dolazak u konzulat se moraju zakazati. Za podnošenje zahteva za usljenje, Lutrijskom DV programu, vereničkim vizama, transportnim pismima, i drugim informacijama u vezi sa imigracijom u SAD pozovite + 381 11 706-4000. 
    Email: belgradeiv@state.gov .

Isporuka viza paketa

Brošura Prava i zaštita

  • Ako ste supruga ili verenica državljanina SAD, ili supruga osobe sa stalnim boravkom u Americi (zelenim kartom), molimo vas da pročitate brošuru pod nazivom Rights and Protections (Prava i zaštita) pre vašeg viza intervjua kako biste saznali koja su vaša prava u SAD u slučaju da postanete žrtva nasilja u porodici, budete seksualno napadnuti, ili u sučaju zlostavljana dece, i koju vrstu zaštite možete dobiti. Konzul će vam dodatno pojasniti brošuru tokom intervjua za vizu.

    Prava i zaštita - brošura na srpskom (PDF, 246kb).