Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Skip Left Navigation
Kancelarija za odnose sa javnošću
 

Kancelarija za odnose sa javnošću zadužena je za poslove javne diplomatije kroz saradnju sa medijima, kulturnih i obrazovnih aktivnosti i preko servisa Informacionog Referalnog Centra.  Kancelarija se bavi pružanjem informacija, obrazovnim razmenama, programima u SAD iz oblasti kulture i obezbeđivanjem podrške i saveta ambasadorima i drugim službenicima ambasade iz domena odnosa sa javnošću. 

Kancelarija za kulturu i obrazovne programe

Pored aktivnosti iz oblasti kulture, Kancelarija za kulturu i obrazovne programe se bavi sledećim programima: 

Za dodatne informacije o ovim programima posetite našu internet stranicu na engleskom jeziku.

Kancelarija za medije

Kancelarija za medije ambasade blisko sarađuje sa srpskim štampanim i elektronskim medijima u cilju obezbeđivanja objektivnih informacija o stavovima Vlade Sjedinjenih Država. Kancelarija za medije pruža informacije o politici Vlade SAD, distribuira saopštenja za štampu, i odgovara na novinarske upite o stavovima i aktivnostima američke Vlade.

Novinari mogu da kontaktiraju Kancelariju za medije na email:

usembelgradepress@state.gov

Fax: + 381 11 3618684

Public Affairs
American Embassy Belgrade
Kneza Milosa 50
11000 Beograd

FAX: +381 11 361 8684