Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Prilike za zaposlenje
 

Za trenutnu ponudu poslova molimo Vas posetite stranicu na engleskom jeziku

U Ambasadi postoje radna mesta koja se popunjavaju u SAD i ona koja se popunjavaju lokalno.

Federalne agencije trenutno zastupljene u Ambasadi su: Ministarstvo inostranih poslova SAD (U.S. Department of State), Agencija SAD za međunarodni razvoj (U.S. Agency for International Development - USAID), Ministarstvo trgovine SAD (U.S. Department of Commerce ), Beogradska kancelarija Ministarstva SAD za poljoprivrednu saradnju (U.S. Department of Foreign Agriculture Service) i Ministarstvo odbrane SAD (U.S. Department of Defence).

Lokalno angažovano osoblje

Ova radna mesta popunjavaju se u Srbiji preko službe za ljudske resurse (Human Resources Office). Da bi se obezbedila što šira obaveštenost, slobodna radna mesta oglašavaju se na engleskoj verziji naše internet prezentacije, kao i putem naše Fejsbuk stranice i Tviter profila. U svakom oglasu dati su detaljan opis radnog mesta, tražene kvalifikacije, rok i procedura za podnošenje molbi. Sva radna mesta koja se popunjavaju lokalno podrazumevaju da podnosilac molbe ima stalni boravak u Srbiji, a time i zakonsko pravo na rad.

Nakon prijema svih molbi, kandidati se rangiraju po kvalifikacijama. Odeljenje, kojem treba službenik određenog profila, u saradnji sa Personalnom službom, obavlja razgovore sa najkvalifikovanijim kandidatima i bira najboljeg kandidata za oglašeno slobodno radno mesto. Svi učesnici na konkursu se pisanim putem obaveštavaju o konačnom ishodu i rezultatima konkursa.

Ambasada zastupa stav o jednakim, ravnopravnim i fer uslovima za sve učesnike konkursa bez obzira na politička opredeljenja, rasu, boju kože, veru, nacionalno poreklo, pol, bračno stanje, godište ili hendikep.

Sva pitanja u vezi slobodnih radnih mesta mogu se uputiti službi za ljudske resurse preko centrale: +381 (11) 361-9344 na lokale 4640, 4614, 4638 ili 4601, ili direktno na telefone: +381 (11) 306-4640, 306-4614, 306-4638 ili 306-4601, ili putem faksa +381 (11) 361-5489.

Adresa u SAD:

Human Resources Officer
Embassy of the United States of America
Belgrade Place 5070
U.S. Department of State
Washington, D.C. 20521-5070

Adresa u Beogradu:

Human Resources Officer
Embassy of the United States of America
ul. Kneza Milosa 50
11000 Beograd, Serbia