Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Neuseljeničke vize
 
PRIVREMENI BORAVAK

Neuseljeničke vize izdaju se osobama koje imaju stalni boravak van SAD, a žele da privremeno putuju u SAD – turistički, poslovno, zbog privremenog zaposlenja, da studiraju, ili zbog medicinskog tretmana.

Molimo vas da unapred napravite plan putovanja. To bi vam omogućilo da podnesete molbu za vizu nedeljama, pa čak i mesecima pre planiranog odlaska u SAD. Naša preporuka je da ne kupujete avionsku kartu dok nemate vizu u pasošu. Prilikom intervjua za vizu, avionska karta vam nije potrebna.

Morate biti svesni činjenice da viza ne garantuje da ćete ući u Sjedinjene Američke Države. Službenici Ministarstva za nacionalnu bezbednost (DHS) mogu da vam ne dozvole ulazak, ili ograniči vreme boravka u SAD.

NEUSELJENIČKE VIZE -- KONTAKT

Automatizacija formulara I-94