Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Neuseljeničke vize
 
PRIVREMENI BORAVAK

Neuseljeničke vize izdaju se osobama koje imaju stalni boravak van SAD, a žele da privremeno putuju u SAD – turistički, poslovno, zbog privremenog zaposlenja, da studiraju, ili zbog medicinskog tretmana.

Molimo vas da unapred napravite plan putovanja. To bi vam omogućilo da podnesete molbu za vizu nedeljama, pa čak i mesecima pre planiranog odlaska u SAD. Naša preporuka je da ne kupujete avionsku kartu dok nemate vizu u pasošu. Prilikom intervjua za vizu, avionska karta vam nije potrebna.

Morate biti svesni činjenice da viza ne garantuje da ćete ući u Sjedinjene Američke Države. Službenici Ministarstva za nacionalnu bezbednost (DHS) mogu da vam ne dozvole ulazak, ili ograniči vreme boravka u SAD.

Obaveštenje


Biro za konzularne poslove Stejt departmenta trenutno ima tehničkih problema sa sistemom za izdavanje viza. Trenutno funkcionišemo sa znatno umanjenim kapacitetima i tako će biti sve dok ne uklonimo zastoj u pristizanju dokumenata.

Ovaj problem je globalan i ne odnosi se na određenu zemlju, dokument ili kategoriju viza.

Radimo urgentno na ispravljanju problema i očekujemo da naš sistem uskoro bude potpuno operativan. Sve informacije u vezi sa ovim problemom ćemo postavljati na sajtu Travel.State.Gov kako nam budu pristizale.

ZAKAZIVANJE RAZGOVORA

NEUSELJENIČKE VIZE -- KONTAKT

Automatizacija formulara I-94