Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Odbijanje zahteva za vizu
 

221(g)

Veoma je uobičajeno da molba za useljeničku vizu bude privremeno odbijena na osnovu člana 221(g) Zakona o imigraciji i nacionalnosti.  Ovo se obično dešava kada su nam potrebne dodatne informacije da donesemo odluku, kada nedostaju neka od dokumenta ili su pogrešno popunjena, ili kada je neophodna dalja administrativna procedura.  Ako je vaša molba odbijena pod ovim članom zakona, daćemo vam listu sa detaljnim objašnjenjem šta vam nedostaje.  Koliko dugo će proći dok ne donesemo krajnju odluku u predmetu, zavisiće od vremena koje vama treba da prikupite i predate tražene infromacije i dokumenta.  Imajte u vidu da će vaš slučaj biti zatvoren ako u roku od godinu dana ništa ne uradite. 

Nepodobnosti  

Molbe za iseljeničku vizu mogu da budu odbijene na osnovu zakonskih nepodobnosti odredjenim kategorijama podnosioca molbi.  Neke od uobičajenih nepodobnosti sa kojima se susreću podnosioci molbi su nelegalno prisustvo u Sjedinjenim Državama, deportacija, ili krivične presude.

Više o nepodobnostima   

Rezultat nekih nepodobnosti, može da bude trajna zabrana ulaska u Sjedinjene Države.  Neke nepodobnosti mogu da budu uklonjene ukoliko Služba za državljanstvo i imigraciju (US Citizenship and Immigration Services-USCIS) odobri molbu.  Mogućnost podnošenja molbe za uklanjanje nepodobnosti, zavisi od vrste nepodobnosti i rodbinske veze izmedju podnosioca molbe za iseljenje i podnosioca molbe za vizu. Informacije u vezi sa mogućnošću podnošenje molbe za uklanjanje nepodobnosti biće date tokom samog intervjua.  

Inicijalne molbe za useljenje

Konzularni službenik može da vrati inicijalnu molbu za useljenje Ministarstvu za domovinsku sigurnost (Department of Homeland Security-DHS) sa preporukom za odbijanje ukoliko službenik sumnja na prevaru na osnovu saznanja otkrivenih tokom intervjua.  Ukoliko donese takvu odluku, službenik ce obavestititi podnosioca molbe za vizu o tome, a zatim poslati inicijalnu molbu u DHS preko Nacionalnog Viza Centra (National Visa Center-NVC).  Od toga momenta jurisdikcija nad molbom se prenosi na odgovarajuću kancelarju DHS-a i sva pitanja, ukoliko ste obavešteni da je konzul vratio molbu, treba da budu upućena u DHS.