Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Osnovna dokumenta i fotografije
 

Molimo vas da dokumenta ne šaljete ambasadi poštom ili faksom, sem u slučajevima specijalnog izuizeća od dolaska na razgovor, jer zbog nedostatka prostora nismo u mogućnosti da ih čuvamo.

Svaki podnosilac zahteva za vizu mora:

1. popuni obrazac DS-160: molimo vas da na svako pitanje date jasne i precizne odgovore; ne ostavljajte prazna polja.

2. dostavi pasoš čija važnost mora da bude duža od planiranog boravka u SAD. Imajte na umu da po Srpskom zakonu, srpski državljani moraju da izvade novi pasoš kada promene bračni status I promene  prezime. 

3. Svi podnosioci zahteva za vizu moraju da plate nepovratnu taksu za obradu vize. Detaljnije informacije o uplati možete naći na internet stranici Način plaćanja taksi. Ovo nije taksa za izdavanje vize već taksa za podnošenje zahteva za neuseljeničke vize. Svi podnosioci zahteva bez obzira na državljanstvo moraju da plate nepovratnu taksu za obradu vize.

4. Podnosilac molbe mora da priloži fotografiju u boji koja ispunjava sledeće uslove:

  • Anfas (ne iz profila) – gledajući direktno u foto-aparat.
  • Cela glava, od vrha kose do brade mora da bude vidljiva.
  • Poželjno je da se vide uši.
  • Fotografija mora da ima belu ili približno belu, jednobraznu pozadinu.
  • Fotografija ne sme da bude starija od šest meseci.
  • Fotografija ne treba da bude oivičena.
  • Dimenzije fotografije treba da budu 50mm x 50mm, a glava mora da bude u centru fotografije.
  • Podnosilac zahteva ne sme na fotografiji da nosi zatamnjene naočare.
  • Podnosilac zahteva ne sme na fotografiji da nosi šešir ili maramu.

5. Podnosioci zahteva za vizu moraju da dostave dokumenta na razgovoru za neuseljeničku vizu koja pokazuju da imaju čvrste veze sa zemljom boravka i da će napustiti SAD nakon kratkog boravka. Po zakonu podnosioc zahteva je dužan da dokaže cvrste veze sa zemljom boravka. Čvrste veze se razlikuju od zemlje do zemlje, od grada do grada, od osobe do osobe. Neki primeri mogu biti : posao, kuća, porodica, račun u banci. „Veze“ su različiti aspekti života koji vas vezuju za vašu zemlju boravka: Vaša imovina, zaposlenje, socijalne i porodične veze.