Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Često postavljana pitanja
 
 • P: Još uvek imam I-94 ili I-94W karton u svom pasošu; šta da radim?

O: Ako ste napustili SAD a još uvek imate I-94 ili I-94W karton u pasošu, u vašem interesu je da taj karton pošaljete američkim imigracionim vlastima u SAD da bi podatke o vašem izlasku iz SAD korigovali kako ne biste imali problema prilikom sledećeg putovanja u SAD.
Vrlo je važno da popunite poleđinu kartona gde je potrebno da navedete mesto i datum izlaska iz SAD i naziv avio-kompanije. Karton I-94 ili I-94W zajedno sa propratnim objašnjenjem i dokazom vašeg izlaska iz SAD treba da se pošalje na adresu:

      DHS-CBP SBU
      1084 South Laurel Road
      London, Kentucky 40744
      USA

Nemojte ovaj karton slati Ambasadi. Ako to uradite, samo ćete odgoditi korigovanje informacije o vašem izlasku iz SAD. Mi nismo u mogućnosti da te informacije korigujemo u kompjuterskom sistemu imigracione službe. Isključivo službenici na Kentucky adresi koju smo naveli imaju mogućnost da koriguju u sistemu informacije sa vašeg kartona. Imajte u vidu da vas Kentaki centar neće obavestiti da su primili vaš karton I-94.

 • P: Koja je razlika između neuseljeničke i useljeničke vize?

O: Neuseljenjčka viza je za one koji žele da privremeno odu u SAD kao turisti, na poslovni sastanak, privremeni rad ili medicinski tertman. Useljenička viza je za one koji žele stalan boravak u SAD, a na osnovu određenih rodbinskih veza sa američkim državljaninom, nosiocem zelene karte ili na osnovu ponude za stalno zaposlenje.

 • P: Putujem preko SAD u drugu zemlju. Da li mi je i tada potrebna viza?

O:Da. Morate podneti zahtev za B1/B2 kategoriju turističko-poslovne vize ili C1 tranzitne vize, čak i ako samo presedate u drugi avion.

Podnošenje zahteva za neuseljeničku vizu

 • P: Kako da zakažem intervju?

O: Morate posetiti internet stranicu Službeni servis za vize Sjedinjenih Američkih Država. Za više informacija pogledajte stranu Kako podneti zahtev.

 • P: Da li moram da dođem lično na intervju?

O: Molimo vas da posetite internet stranicu Izuzeće od ličnog pojavljivanja . 

 • P: Koliko se čeka na zakazivanje?

O: Molimo vas da posetite internet prezentaciju Stejt Deparmenta o vizama i stranicu vreme obrade zahteva, koja se ažurira svakodnevno.

 • P: Da li mogu da zakažem hitan intervju?

O: Molimo vas da pogledate stranu Hitni termini za razgovor.

 • P: Koliko ranije pre mog puta treba da zakažem intervju?

O: Nikada nije prerano da se podnese zahtev za vizu ukoliko je plan za putovanje u SAD napravljen. Tek na intervjuu podnosilac zahteva će znati da li je dobio vizu ili ne, i tek tada bi trebalo da kupe avionske karte.

 • P: Da li mi je potrebno pozivno pismo za neuseljeničku/turističku vizu?

O: Ne. Nije neophodno da imate pozivno pismo da biste išli u SAD kao turista. Mnogi donose pozivna pisma i garantna pisma na intervju, ali ona neće imati ni pozitivan ni negativan uticaj na ishod intervjua. 

 • P: Da li mi je potreba rezervacija avio-karte za podnošenje zahteva za vizu?

O: Apsolutno ne. Molimo sve podnosioce zahteva za vize da sačekaju ishod intervjua i tek tada da kupe avionske karte ili naprave detaljne putne aranžmane. 

 • P: Koja dokumenta su mi potrebna za podnošenje zahteva za vizu?

O: Molimo vas da u vezi sa ovim informacijama pogledate stranu Osnovna dokumenta i fotografije

 • P: Planiram da putujem u SAD sa decom ili sa starijim članovima porodice. Da li oni moraju da dođu na intervju?

O: Podnosioci zahteva za vizu mlađi od 14 godina i stariji od 79 godina ne moraju da prisustvuju intervjuu.

 • P: Ukoliko moja viza bude odobrena, kada će biti spremna?

O: Molimo vas da pogledate stranicu Informacija o isporuci pasoša

 • P: Ja sam američki državljanin i želim da budem sponzor članu svoje porodice ili kontakt osobi da dođe u SAD. Ako platim njihov put i garantujem da će se oni vratiti, da li će im to obezbediti vizu?

O: Ne postoji način da garantujete ili sponzorišete podnosioca zahteva za neuseljeničku vizu. Svi podnosioci zahteva za neuseljeničke vize moraju sami ispuniti uslove za dobijanje vize tako što će pokazati da imaju čvrste društvene, ekonomske i porodične veze u svojoj zemlji boravka. Važno je da shvatite da konzul ne može da odobri vizu na osnovu uveravanja ili garancija zainteresovane treće strane u Americi ili negde drugde.

 • P: Može li još neka osoba doći na intervju sa mnom?

O: Ne. Svako mora imati zakazan intervju. Podnosioci zahteva za vizu koji su invalidi mogu da imaju pratioca. Naši službenici govore srpski kao i neke druge jezike. U situaciji kada podnosilac zahteva ne govori engleski niti neki drugi lokalni jezik, može sa sobom dovesti prevodioca.

Važnost neuseljeničke vize

 • P: Važnost mog pasoša je istekla, ali imam još uvek važeću vizu u njemu. Šta da radim?

O: Svaki putnik koji ima važeću vizu u pasošu čija je važnost istekla, a koji ima u isto vreme i novi važeći pasoš iz iste zemlje može zatražiti ulazak u SAD dajući na uvid oba pasoša. Ovi putnici će moći da uđu u SAD pod uslovom da nemaju nikakvu drugu nepodobnost za ulazak u zemlju, sve do isteka validnosti vize. Nije neophodno imati još jedna viza u novom pasošu.

 • P: Kolika je važnost vize? Koliko dugo mogu da ostanem u SAD?

O: Važnost vize zavisi od tipa vize. Važno je znati da datum važenja vize koji je naznačen na samoj vizi je period u kojem nosilac vize mora iskoristiti vizu za ulazak u SAD. Međutim, molimo vas da imate ovo u vidu: dužinu boravka određuje imigracioni službenik na ulasku u SAD. Na primer, viza koja važi jednu godinu može se koristiti za ulazak u SAD u tom periodu od jedne godine, ali ona NE OMOGUĆAVA nosiocu vize da ostane i boravi u SAD godinu dana! O dužini boravka se odučuje na ulasku u SAD.

 • P: Važnost moje vize ističe za mesec dana, a ja planiram da ostanem dva meseca. Da li mi je potrebna nova viza?

O: Viza može da se iskoristi da se otputuje u SAD sve do datuma njenog isteka. Na ulasku u Ameriku, imigracioni službenik će odrediti dužinu vašeg boravka u SAD. Vaša viza ne mora imati važnost koja pokriva vaš celokupan boravak u SAD – već samo na dan vašeg ulaska u Ameriku. Vaš pasoš, međutim, mora imati važnost koja pokriva vreme vašeg celokupnog boravka. 

 • P: Moj pasoš je ukraden sa važećom američkom vizom. Da li mogu da prebacim vizu u novi pasoš?

O: Ne, viza se ne može prebacivati u novi pasoš. Morate podneti novi zahtev za vizu i platiti novu taksu za obradu vašeg zahteva. Policijski izveštaj o izgubljenom ili ukradem pasošu se mora doneti na uvid na dan intervjua. 

Ukoliko vam viza nije odobrena

 • P: Šta se dešava ako vam viza nije odobrena? Ukoliko ste odbijeni po članu 214(b) američkog imigracionog zakona (INA) da li je to trajno?

O: Član 214(b) Zakona o imigraciji i naturalizaciji (INA) SAD predviđa da konzularni službenik mora svakog podnosioca zahteva za vizu da smatra potencijalnim useljenikom, nepodobnim za dobijanje neuseljeničke vize, ukoliko podnosilac zahteva ne uveri konzularnog službenika da ima nameru da se vrati u mesto svog stalnog boravka, u zemlji u kojoj živi, nakon privremene posete SAD. Konzul uzima u obzir brojne faktore u donošenjeu odluke za izdavanje vize, uključujući trenutnu lokalnu društvenu i ekonomsku klimu, kao i novije imigracione trendove. Dakle, da bi se pokazala podobnost za vizu nije dovoljno samo dati na uvid određeni set dokumenata. Ukoliko ste odbijeni po članu 214(b) to nije trajnog karaktera (postoje mnoge ozbiljnije nepodobnosti koje su trajne, ali o tome ćete biti obavešteni ukoliko se to bude odnosilo na vas). Možete podneti zahtev za vizu ponovo da biste doneli na uvid nove ili dodatne dokaze u prilog vašoj situaciji ili ukoliko postoje značajne pozitivne promene u odnosu na prethodni zahtev. Dodatni ili novi dokazi, međutim, NE GARANTUJU da će vam viza biti odobrena.

 • P: Konzul nije ni pogledao dokumenta koja sam ja doneo na intervju pre nego što mi je odbio molbu za vizu. Zašto?

O: Dokumentacija samo UPOTPUNJUJE informacije koje podnosilac zahteva daje na intervjuu. Dokumantacija koja se prilaže kao dodatak podacima koji su dati u zahtevu za vizu pregleda se pre nego što se podnosilac zahteva pozove na šalter za intervjue. Konzul koji vrši intervju proverava propratnu dokumentaciju i u vezi s njom postavlja pitanja ukoliko se dovodu u pitanje informacije date na formularu ili na samom intervjuu. Ukoliko su date informacije jasne, nije potrebno ponovo razgovarati o propratnoj dokumantaciji. Važno je propratnu dokumenatciju predati sa zahtevom za vizu kako bi ona bila razmatrana i uzeta u obzir. 

 • P: Ako mi viza nije odobrena, da li može da mi se vrati novac?

O: Ne. Taksa za obradu zahteva za izdavanje vize se ne može vratiti. 

 • P: Ja živim u SAD i pozvao sam svog rođaka/prijatelja u posetu. Moj rođak/prijatelj je podneo zahtev za neuseljeničku vizu i ona mu nije odobrena. Ja sam dostavio informacije o svom državljanstvu, primanjima, imovini, itd. Zar to nije bilo dovoljno?

O: Svi podnosioci zahteva za neuseljeničke vize moraju se sami kvalifikovati za vizu tako što će pokazati da imaju čvrste društvene, ekonomske i porodične veze u svojoj zemlji. Važno je da shvatite da konzul ne može da odobri vizu na osnovu uveravanja ili garancija zainteresovane treće strane u Americi ili negde drugde. 

 • P: Kada mogu ponovo podneti zahtev za vizu ukoliko mi je viza odbijena?

O: Ponovni zahtev za vizu možete podneti kada god to želite, međutim, ukoliko nema bitnijih promena u vašoj situaciji, viza vam najverovatnije neće biti odobrena. 

 • P: Koliko puta mogu da podnesem zahtev za vizu?

O: Ne preporučuje se prethodno odbijenim podnosiocima zahteva za vizu da po nekoliko puta za redom podnose nove zahteve ukoliko nisu u mogućnosti da pokažu da postoje značajne promene u njihovoj društvenoj ili ekonomskoj situaciji. Ako vaš zahtev za vizu nije odobren, sačekajete dok se vaša situacija značajno ne promeni u odnosu na onu sa prethodnih intervjua. U suprotnom, ishod vašeg sledećeg intervjua će verovatno biti isti kao prethodni.

NEUSELJENIČKE VIZE -- KONTAKT