Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Dokumenti potrebni pri podnošenju molbe za dobijanje vize
 

Svi podnosioci zahteva za useljeničku vizu moraju podneti jedan broj ličnih dokumenata kao što su pasoš, krštenica, uverenje iz policije, uverenje o braku ili razvodu, kao i ostala građanska dokumenta. Takođe moraju podneti dokaze da neće pasti na teret Sjedinjenih Američkih Država. Podnosioci molbe će biti informisani koja su im sve dokumenta potrebna u toku samog rada na njihovoj molbi.

Viza odeljenje u Stejt Departmentu je donelo odluku da Nacionalni viza centar (NVC) preuzme sada nadležnost u veza sa prikupljanem dokumentacije od podnosilaca zahteva za vizu i zakazivanjem finalnih razgovora u konzularnim odeljenjima van SAD. Trenutno NVC vrsi pleged dokumantacije primljenih od podnosilaca zahteva za useljenje i zakazuje finalne razgovore za ovaj Konzulat. NVC će kontaktirati svakog podnosioca zahteva u vezi sa ovom procedurom.

Medicinski pregledi

Svi podnosioci molbi za useljenje bez obzira na godine starosti moraju obaviti opšti lekarski pregled. Medicinski pregledi moraju se obaviti pre intervjua za vizu i na jednoj od sledećih klinika:

Medjunarodna organizacija za migraciju
tel: 3282-072, 3282-073, 063/214-253 (9:00 - 16:30)

Privatni lekar u Ordinaciji opšte medicine
Tel: 2451-919 ili 064/199-8867 (9:00-13:00) 

Napomena: pregledi se moraju zakazati.