Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Saradnja sa Srbijom
 

FoNet photo

Poseta potpredsednika Bajdena Beogradu u maju 2009. godine uspostavila je pozitivniji ton u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i još jedanput naglasila posvećenost Sjedinjenih Američkih Država pronalaženju novih mogućnosti za bilatelarnu saradnju i angažman. Potpredsednik Bajden je, istovremeno sa prihvatanjem činjenice da se “slažemo da se ne slažemo” po pitanju Kosova, jasno stavio do znanja da Sjedinjene Američke Države pružaju snažnu podršku punoj integraciji Srbije, i celog zapadnog Balkana, u evropske i evroatlantske institucije. Srbija se nalazi na ključnoj raskrsnici koja određuje demokratsku i ekonomsku tranziciju i evropsku budućnost zemlje. Naši bilateralni odnosi imaju za cilj da pospeše proces reformi u Srbiji, rast ekonomije, i da podrže napredne politike koje će ojačati napore Srbije u napretku u njenim evropskim aspiracijama.

Mi smo angažovani na podršci evropskih integracija Srbije kroz pružanje pomoći našim partnerima u Srbiji u njihovim nastojanjima da izgrade održive demokratske institucije, ojačaju posvećenost Srbije vladavini prava, promovišu ekonomske reforme, i vode Srbiju ka promovisanju regionalne saradnje i pomirenja i koja će, kao takva, doprineti regionalnom i globalnom miru i bezbednosti. Mi ohrabrujemo Srbiju da ispuni svoje obaveze prema Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Takođe zajednički radimo na razvijanju jačeg nezavisnog civilnog društva, poboljšanju transparentnosti i vladavine prava, i reformi demokratskih institucija koje će promovisati poverenje građana i dugoročnu posvećenost demokratiji. Mi pomažemo suštinsku reformu odbrambenog sektora u Srbiji, i samim tim i njen doprinos globalnoj bezbednosti. To činimo kako bilateralno tako i sa ostalim partnerima kroz intenzivnije angažovanje Srbije u aktivnosti NATO programa Partnerstvo za mir i i jasnu posvećenost multilateralnim policijskim i mirovnim operacijama.

Naš prioritet je da usmerimo Srbiju ka obuhvatnijim ekonomskim reformama i evropskim integracijama kako bi mogla da preuzme vodeću ulogu kao regionalna ekonomska baza i motor ekonomskog rasta. Mi nastavljamo da ohrabrujemo Srbiju da sprovodi fiskalnu disciplinu i da efikasno reformiše javni sektor, i na državnom i na lokalnom nivou, kako bi ohrabrila inicijative iz privatnog sektora i razvoj. Pored toga mi radimo na širenju i produbljavanju trgovinskih veza između Sjedinjenih američkih država i Srbije kako bi na taj način pospešili ekonomski rast i inovacije koje će Srbiju učiniti atraktivnom lokacijom za investicije i za poslovanje sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američke kompanije koje posluju u Srbiji – Bol Pekidžing, U.S. Stil, Majkrosoft i Banka Amerike – imaju pozitivne utiske o svom poslovanju u Srbiji. Naš cilj je i da pomognemo stvaranju bolje poslovne klime za američke kompanije koje posluju u Srbiji i da promovišemo Srbiju u poslovnim krugovima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kroz naše partnerstvo mi ćemo obezbediti da Srbija primi jasnu, jedinstvenu poruku podrške za njenu evropsku budućnost, kao i za definisanje preostalih koraka koje mora preduzeti  na političkom, ekonomskom i polju regonalnog angažovanja, kako bi napredovala u tom procesu. Sa daljim razvijanjem našeg partnerstva i napretkom Srbije u sprovođenju reformi koje je približavaju evropskoj budućnosti građani Srbije uživaće plodove jačeg, pravednijeg i demokratičnijeg društva.