Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation

Izjava povodom nestanka braće Bitići u Srbiji

5. jul 2012

Obraćanje zamenika ambasadora Gerija Robinsa
Stalnom savetu OEBS-a u Beču
5. jul 2012

Osmog jula ove godine se obeležava jedna mračna godišnjica. Tog dana, pre trinaest godina, tri državljanina SAD, braća iz države Njujork, nestali su nakon što ih je policija uhapsila u južnoj Srbiji. Tri mladića Ylli, Agron, i Mehmet Bitići su nakon završetka intervencije NATO pratili susede Rome sa Kosova na granicu sa Srbijom, kada su slučajno zalutali na teritoriju Srbije gde su i uhapšeni.

Dok su služili dvonedeljnu kaznu zbog ilegalnog ulaska u Jugoslaviju, srpski sudija ih je oslobodio; međutim, nikada nisu izašli iz zatvora. Dve godine niko nije znao šta se dogodilo sa trojicom braće. Kasnije je utvrđeno da su ih iz zgrade na sporedni ulaz izveli pripadnici Jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova, da su ih odveli u istočnu Srbiju, u specijalni kamp Ministarsrva unutrašnjih poslova za obuku pripadnika specijalne jedinice, i da su brutalno ubijeni pre nego što su sahranjeni u masovnoj grobnici sa oko 75 drugih Albanaca sa Kosova. U julu 2001. godine, nakon što je Slobodan Milošević poražen, nova Vlada Srbije je otkopala masovnu grobnicu. Tela braće su identifikovana i otpremljena za Sjedinjene Države gde su i sahranjeni.

Ovoj trojici braće nije data nikakva mogućnost da se brane pred sudom. Nije im omogućen fer i javan sudski postupak. Pripadnici paramilitarnih jedinica, pod komandom viših službenika Ministarstva unutrašnjih poslova su im uskratili njihova prava i hladnokrvno ih ubili. Dok su mnogi zločini koji su se dogodili tokom ovog perioda uspešno procesovani, odgovorni za ovaj zločin su izmakli pravdi. Jedanaest godina nakon otkrivanja njihovih tela, još niko nije proglašen odgovornim za njihovo ubistvo. Glavno osumnjičeni u lancu komande, uključujući i komandira kampa, nikada nisu optuženi.

Zid ćutnje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje štiti one za koje se veruje da su naredili ovaj i slične zločine, ostaje neoštećen. Ovaj zid ćutnje ne štiti samo počinioce ovog zločina, i druge bezbrojne zloupotrebe moći su ostale nekažnjene. Oni koji su naredili napade na ambasade zapadnih zemalja u februaru 2008. godine, što je prouzrokovalo milione dolara štete i smrt jednog od demonstranata, su ostali takođe krivično negonjeni.

Kako se približavamo trinaestoj godišnjici nestanka braće Bitići i jedanaestogodišnjici otkrivanja njihovih tela, pozivamo Vladu Srbije da pokaže svoju posvećenost vladavini prava i da udvostruči svoje napore i istraži i procesuje one za koje se smatra da su odgovorni za ove zločine. Pozivamo Vladu Srbije da nastavi putem reformi, posebno reforme Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi obezbedila odgovornost za delovanje u prošlosti kao i da oni kojima je povereno da sprovode zakon budu odgovorni pred sudom kada zloupotrebe svoje pozicije. Sjedinjene Države ne mogu da prihvate da će ubice trojice američkih državljana ostati nekažnjeni. Nastavićemo da tražimo pravdu u ovom slučaju.

Zahvaljujem se gospodine Predsedavajući.