Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Vojna saradnja
 

U Ambasadi SAD u Beogradu, Kancelarija za saradnju u oblasti odbrane predstavlja Evropsku komandu snaga SAD (EUCOM) i odgovorna je za koordiniranje aktivnosti vezanih za Program pomoći u oblasti bezbednosti i programe saradnje u oblasti odbrane sa Ministarstvom odbrane Srbije. Ove aktivnosti uključuju vojno-obrazovnu obuku, humanitarnu pomoć, program združenog kontakt tima i program državnog partnerstva sa Nacionalnom gardom Ohaja. 

IMET, ili Međunarodni program vojnog obrazovanja i obuke, čini značajan i veoma važan deo našeg angažovanja u partnerstvu sa oružanim snagama Srbije. Od početka dostupnosti IMET programa 2007. godine Srbija je dobila 1,47 miliona dolara iz IMET finansiranja i tome je dodato 925 hiljada dolara koje je pružila zemlja domaćin. Ukupno 137 osoba je uspešno završilo obuku. Šezdeset procenata vojne obuke i obrazovanja pripadnika vojske Srbije u inostranstvu se održava u Sjedinjenim Američkim Državama. IMET je fokusiran na profesionalizaciju i usavršavanje višeg rukovodstva na Ratnim univerzitetima Sjedinjenih Država i na razvoj korpusa mlađih oficira/podoficira. 

Posebno, tokom narednih nekoliko godina IMET će finansirati najmanje četiri mesta u Višoj vidovskoj školi pri Nacionalnom Ratnom univerzitetu, Ratnom univerzitetu KoV-a i Ratnom univerzitetu vazduhoplovstva. IMET će obezbediti tri mesta za oficire u odgovarajućim komandama kopnenih snaga, vazduhoplovstva i štabnim univerzitetima; jedno mesto u Akademiji za starije vodnike SAD; jedno mesto na naprednom kursu za podoficire (ANCOC) i pet mesta na osnovnom kursu za podoficire (BNCOC) kako bi pomogli u razvoju jakog podoficirskog korpusa u Srbiji. Pored toga, IMET će odabrati pet mlađih oficira za srednji nivo rodovski specifičnih kurseva. Podoficiri će takođe imati koristi zbog mogućnosti da unaprede jezgro budućeg rukovodstva Oružanih snaga Srbije u skladu sa SAD/NATO standardima.   

Jedan veoma bitan deo organizacije našeg angažovanja je program državnog partnerstva sa državom Ohajo. Oružane snage Srbije imaju jedinstven odnos sa jednim od naših najvećih programa Nacionalne garde. Program državnog partnerstva povezuje Ohajo sa Srbijom zarad unapređenja bilateralnih odnosa sa Sjedinjenim Državama. Cilj programa odražava rastuća angažovanja Nacionale garde u misijama međunarodnih odnosa, kako bi unapredili regionalnu stabilnost i civilno-vojne odnose kao podršku ciljevima politike SAD. Pored interakcije Srbije sa Nacionalnom gardom Ohaja naš vojno-vojni program uključuje angažovanja sa raznim delovima Evropske komande (KoV SAD u Evropi, RV SAD u Evropi i Marinski korpus SAD) i raznim agencijama i direktoratima Ministarstva odbrane. Ove godine mi ćemo sarađivati na skoro 60 vojnih razmena, konferencija, vežbi i radionica razne vrste.